Tornar a > Escola nàutica

PATRÓ DE MOTO NÀUTICA A

ATRIBUCIONS DEL TÍTOL DE PATRÓ DE MOTO NÀUTICA A

Govern de motos nàutiques amb una potencia igual o superior a 110 cv.

Recomanem a tots els interessats a obtenir aquesta titulació, que comparin les atribucions i condicions amb el títol de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB), ja que és mes adequat per a la utilització de les motos nàutiques.

Els tres punts a tenir en compte entre els cursos de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA I PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA A són:

 • Similitud en el nivell de dificultat de l’examen teòric.
 • El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA permet el govern de motos nàutiques sense restricció de potència.
 • El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA habilita el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i vela de fins a 8 metres d’eslora.
Descarregar PDF

CONDICIONS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA A

 • Haver complert 18 anys d’edat, o 16 amb consentiment patern o del tutor.
 • Superar el reconeixement mèdic oficial.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent.
 • Acreditar la realització del curs pràctic, d’almenys 3 hores de durada mínima, en qualsevol escola autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima.
Descarregar PDF

ESTRUCTURA DE L’EXÀMEN DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA A

Durada de l’exercici 60 minuts
Tipus d’exercici Resolució de 30 ítems d’opció múltiple (30 preguntes tipus test).
Si ja s’ha superat anteriorment l’examen de PMNB: resolució de 10 ítems (10 preguntes
tipus test).
Estructura de l’exercici 20 ítems del programa de patró/ona de moto nàutica B (13 ítems sobre “l’usuari” i “la moto nàutica” i 7 ítems sobre “seguretat en la navegació”) més 10 ítems específics per aquest títol.
No s’ha de fer l’examen de 20 ítems del programa de PMNB si aquest examen ja s’ha superat.
Requeriments per superar l’exercici Resoldre correctament el 70% dels ítems (21).
En el cas d’haver ja superat anteriorment l’examen de PMNB: 7.
Material necessari per realitzar l’exercici Bolígraf o retolador
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTICA DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA A

 • Hissat i avarada de la moto des del remolc.
 • Comprovacions abans d’arrencar la moto.
 • Arrencada del motor (empenta endavant immediata).
 • Parada i/o atracament.
 • Girs.
 • Navegació en aigües poc profundes i profundes.
 • Moto nàutica bolcada: com adreçar-la. Moto nàutica submergida.
 • Remolc de la moto a la mar.
 • Esquí nàutic. Precaucions (acompanyant, etc.).
 • Navegació amb mal temps.
 • Navegació amb passatgers.
 • Actuacions en cas d’accidents o d’emergència.
 • Rescat d’home a l’aigua.
Descarregar PDF

PROGRAMA TEÒRIC DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA A

PRIMERA PART. L’USUARI

1. Requisits legals

a. Edat.
b. Coneixements.
c. Titulació.

2. Equipament

a. Obligatori.
b. Aconsellable.

3. Actitud

a. Decàleg ètic.
b. Alcohol i altres substàncies.
c. Respecte al medi ambient. Soroll i vessaments de substàncies.
d. Utilització de la moto nàutica per familiars i amics.

SEGONA PART. LA MOTO NÀUTICA

4. Identificació

a. Importació de la moto nàutica. Marcat CE.
b. Registre en capitanies marítimes, Ordre del Ministeri de Foment de 16 de desembre de 1998.

5. Assegurança obligatòria

a. Reial Decret 607/1999, de 16 d’abril.

6. Advertències generals de seguretat sobre la moto nàutica.

a. Placa de normes bàsiques d’utilització.
b. Matrícula de la moto nàutica.
c. Manual d’instruccions del fabricant.
d. Sistema d’home a l’aigua.
e. Característica de la propulsió a raig (jet).
f. Acceleració per gallet.
g. Precaucions a l’àrea de la bomba i tovera (danys possibles a persones properes).
h. Eliminació de brutícia de la reixeta o admissió d’aigua.
i. Comprovacions abans d’arrencar.
j. Ús del canvi.
k. Riscos d’activar la marxa enrere quan s’avança cap endavant (motos amb marxa enrere).
l. Abastament de combustible.
m. Passatgers.
n. Sobrecàrregues.
o. Accessoris i estabilitat de la moto nàutica.

7. Equip d’emergències que pot portar la moto nàutica

a. Equip de comunicacions d’emergència.
b. Oli.
c. Eines.

8. Precaucions de seguretat durant la navegació

a. Banyistes.
b. Submarinistes.
c. Platges.
d. Canals d’abalisament.
e. Circuits de lloguer i pràctiques.
f. Costes.
g. Ports.

TERCERA PART. SEGURETAT EN LA NAVEGACIÓ

9. Normativa

a. General.
b. L’Administració marítima al litoral. Les capitanies marítimes.
c. Zones permeses per la navegació.
d. Zones prohibides per la navegació.
e. Períodes de navegació, potències i velocitats màximes.

10. Precaucions abans de sortir a navegar

a. Informació meteorològica i com obtenir-la.
b. Informació a amics etc. Lloc de destí.
c. Autonomia de la moto nàutica.
d. Comprovacions mecàniques abans d’iniciar la navegació.

11. Abalisament

a. Marques laterals de dia, regió “A”: significat i identificació.
b. Marca de perill aïllat: significat, forma, topall i color.
c. Abalisament de platges. Zones de bany abalissades i sense abalissar.

12. El Conveni internacional per prevenir abordatges a la mar.

a. Regla 03: Definicions.
b. Regla 05: Vigilància.
c. Regla 06: Velocitat de seguretat.
d. Regla 07: Risc d’abordatges.
e. Regla 08: Maniobra per evitar els abordatges.
f. Regla 09: Canals angostos.
g. Regla 12: Dret de pas entre embarcacions a vela.
h. Regla 13: Situacions d’abastament.
i. Regla 14: Situació de rumbs trobats proa a proa.
j. Regla 15: Situació d’encreuament.
k. Regla 16: Maniobra del vaixell que cedeix el pas.
l. Regla 17: Maniobra del vaixell que segueix a rumb.
m. Regla 18: Obligacions entre categories d’embarcacions.
n. Regla 19: Conducta de les embarcacions amb visibilitat reduïda.

A més de tot aquest programa teòric del PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA B, també hi ha aquesta part especifica per a la MOTO NÀUTICA A:

a. Marques cardinals: significat, forma, topall i color.
b. Marques d’aigües navegables: significat, forma, topall i color.
c. Marques especials: significat, forma, topall i color.
d. Regla 36 del Conveni internacional per prevenir abordatges: senyals per cridar l’atenció.
e. Regla 37 del Conveni internacional per prevenir els abordatges: senyals de perill.
f. Habilitats i velocitat. Risc de les velocitats elevades.
g. Navegació amb altres persones a bord.

Descarregar PDF