Tornar a > Escola nàutica

PATRÓ DE MOTO NÀUTICA C

ATRIBUCIONS DEL TÍTOL DE DE PATRÒ/ONA DE MOTO NÀUTICA C

Govern de motos nàutiques amb una potencia inferior a 55 cv.

Recomanem a tots els interessats a obtenir aquesta titulació, que comparin les atribucions i condicions amb el títol de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB), ja que és mes adequat per a la utilització de les motos nàutiques.

Els tres punts a tenir en compte entre els cursos de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA I PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA C son:

 • Similitud en el nivell de dificultat de l’examen teòric.
 • El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA permet el govern de motos nàutiques sense restricció de potència.
 • El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA habilita el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i vela de fins a 8 metres d’eslora.
Descarregar PDF

CONDICIONS PER A L’OBTENCIÓ DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA C

 • Haver complert 18 anys d’edat, o 16 amb consentiment patern o del tutor.
 • Superar el reconeixement mèdic oficial.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent de la Federació.
 • Acreditar la realització del curs pràctic, d’almenys 3 hores de durada mínima, en qualsevol escola autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima.
Descarregar PDF

ESTRUCTURA DE L’EXÀMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA C

Durada de l’exercici 35 minuts
Tipus d’exercici Resolució de 15 ítems d’opció múltiple (15 preguntes tipus test)
Estructura de l’exercici 11 ítems sobre “l’usuari” i la “moto nàutica” i 4 ítems sobre “seguretat en la navegació”
Requeriments per superar l’exercici Resoldre correctament el 70% dels ítems (11), dels 4 ítems del reglament d´ abordatges no se’n poden fallar més de 1.
Material necessari per realitzar l’exercici Bolígraf o retolador
Descarregar PDF

PROGRAMA DE PRÀCTICA DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA C

 • Hissat i avarada de la moto des del remolc.
 • Comprovacions abans d’arrencar la moto.
 • Parada i/o atracament.
 • Girs.
 • Moto nàutica bolcada: com adreçar-la.
 • Remolc de emergència en la mar.
 • Actuacions en cas d’accidents o d’emergència.
 • Rescat d’home a l’aigua.
Descarregar PDF

PROGRAMA TEÒRIC DE PATRÓ/ONA DE MOTO NÀUTICA C

PRIMERA PART. L’USUARI

1. Requisits legals

a. Edat.
b. Titulació.

2. Equipament obligatori

3. Actitud

a. Alcohol i altres substàncies.
b. Respecte al medi ambient. Soroll i vessaments de substàncies.

SEGONA PART. LA MOTO NÀUTICA

4. Identificació

a. Importació de la moto nàutica. Marcat CE.
b. Registre en capitanies marítimes, Ordre del Ministeri de Foment de 16 de desembre de 1998.

5. Assegurança obligatòria

a. Reial Decret 607/1999, de 16 d’abril.

6. Advertències generals de seguretat sobre la moto nàutica.

a. Placa de normes bàsiques d’utilització.
b. Matrícula de la moto nàutica.
c. Manual d’instruccions del fabricant.
d. Sistema d’home a l’aigua.
e. Precaucions a l’àrea de la bomba i tovera.
f. Abastament de combustible.

7. Equip de comunicacions d´ emergència

8. Precaucions de seguretat durant la navegació

a. Banyistes.
b. Submarinistes.
c. Platges, costes i ports.
d. Canals d’abalisament.
e. Circuits de competició.

TERCERA PART. SEGURETAT EN LA NAVEGACIÓ

9. Normativa

a. General.
b. L’administració marítima al litoral. Les capitanies marítimes.
c. Zones permeses per la navegació.
d. Zones prohibides per la navegació.
e. Períodes de navegació i velocitats màximes.

10. Precaucions abans de sortir a navegar

a. Informació meteorològica i com obtenir-la.
b. Informació a amics etc. Lloc de destí.
c. Comprovacions mecàniques abans d’iniciar la navegació.

11. Abalisament

a. Marques laterals de dia, regió “A”: significat i identificació.
b. Marca de perill aïllat: significat, forma, topall i color.
c. Abalisament de platges. Zones de bany abalissades i sense abalissar.

12. El Conveni internacional per prevenir abordatges a la mar.

a. Regla 03: Definicions.
b. Regla 05: Vigilància.
c. Regla 06: Velocitat de seguretat.
d. Regla 07: Risc d’abordatges.
e. Regla 08: Maniobra per evitar els abordatges.
f. Regla 09: Canals angostos.
g. Regla 13: Situacions d’abastament.
h. Regla 14: Situació de rumbs trobats proa a proa.
i. Regla 15: Situació d’encreuament.
j. Regla 16: Maniobra del vaixell que cedeix el pas.
k. Regla 17: Maniobra del vaixell que segueix a rumb.
l. Regla 18: Obligacions entre categories d’embarcacions.

Descarregar PDF