Tornar a > Inici

GESTORIA

La nostra llarga trajectòria amb més de vint anys d’experiència han fet que siguem experts en la resolució de tot tipus de problemes relacionats amb la nàutica d’esbarjo. La nostra recomanació a l’armador és que ens consulti abans de dur a terme una operació de compra-venda, evitant així situacions de difícil solució, o fins i tot en ocasions sense solució. Un assessorament no professional sol portar a situacions indesitjades. Consulti’ns i els oferirem consells experts.

Navegueu tranquils

La legislació nàutica és molt canviant i apareixen mesures de seguretat noves amb molta freqüència. Això fa que estar al dia de tot sigui una feina feixuga. Perquè pugueu navegar tranquils, us oferim una revisió anual gratuïta de tota la documentació sense cap compromís: no cal ser client ni registrar-se enlloc.

Oblideu-vos de la burocràcia

Per començar a navegar cal molta documentació, i els tràmits amb l’administració pública acostumen a ser lents. Deixant la burocràcia a les nostres mans, aparcareu molts maldecaps i obtindreu, amb celeritat, tots els tràmits que us calen.

No se us tornarà a caducar cap document

En el sector nàutic no és estrany que un document caduqui periòdicament. Coneixent aquesta situació, portem un control rigorós de la documentació dels nostres clients i oferim un servei d’avís –i gestió si escau– perquè no us caduqui cap document.

SERVEIS

MATRICULACIONS I INSCRIPCIONS

La matriculació i la inscripció es un acte administratiu pel qual, després de la corresponent tramitació, l’administració autoritzarà a que una embarcació enarbori el pavelló espanyol. Totes les embarcacions de més de 2,5 metres d’eslora així com les motos nàutiques i jets estan obligades a fer aquesta tramitació.

CANVIS DE PROPIETAT

Els canvis de propietat també anomenats canvis de domini, és probablement un dels tràmits més comuns en la nàutica d’esbarjo, originat de la compravenda, donació, herència, etc.  d’embarcacions i consisteix en comunicar a l’administració el canvi de titular registral de l’embarcació.

CANVIS DE DENOMINACIÓ

En moltes ocasions, després d’adquirir una embarcació usada el nou propietari (armador) desitja canviar-li el nom per un altre. També és un dels tràmits més comuns, i consisteix en comunicar a l‘autoritat  aquesta sol·licitud de modificació.

CANVIS DE LLISTA

Els canvi de llista més habituals en la nàutica son quan es vol canviar l’activitat d’esbarjo per la d’activitats amb finalitats lucratives, o viceversa quan vol abandonar l’activitat lucrativa i deixar l’embarcació registrada per la nàutica d’esbarjo. Tota embarcació ha de tenir assignada l’activitat corresponent a l’ús que se li dóna.

CANCEL·LACIONS DE LÍSING

El Lísing o arrendament financer és una fórmula de finançament molt utilitzat en les empreses. Tingui en compte que en un lísing la propietat de l’actiu la manté l’empresa de lísing no la nostra. Si volem vendre l’actiu finançat mitjançant un lísing haurem de cancel·lar el lísing prèviament.

INSPECCIONS

Les embarcacions menors de 6 metres d’eslora han de tenir un Certificat de Navegabilitat, tot i que no te caducitat. Si no el té podem gestionar-li la inspecció extraordinària. Les embarcacions majors de 6 metres d’eslora hauran de fer uns reconeixements periòdics a traves d’unes empreses col·laboradores de l’entitat. Li podrem gestionar la realització d’aquestes inspeccions i assessorar-lo per superar-la amb èxit. Així mateix també podem fer-li inspeccions per canvis de zona, obtenció de duplicats, o legalitzacions.

OBTECIÓ LLICENCIA LEB

Totes les embarcacions que estiguin equipades amb un sistema en que el VHF pugui emetre correctament una trucada d’auxili (DSC), l’armador de l’embarcació haurà d’obtenir una llicencia en que l’autoritzi a utilitzar aquest aparell.

LEGALITZACIÓ DE CANVIS DE MOTOR

Si ha pensat en canviar el motor de la seva embarcació ha de tenir present que l’administració ha d’autoritzar aquesta reforma. El podem assessorar i sol·licitar aquesta modificació i obtenir els certificats necessaris per legalitzar aquest canvi, i també aconseguir el certificat de lliure disposició per si vol acoplar el motor desmuntat en una altre embarcació.

OBTENCIÓ DEL MMSI

Per poder emetre correctament una trucada d’auxili amb un VHF adequat, s’ha de demanar a l’administració un número de MMSI que posteriorment un tècnic autoritzat introduirà a l’aparell.

CERTIFICAT PERMIS DE NAVEGACIÓ

Aquest document expedit per l’administració marítima espanyola acredita la inscripció d’una embarcació en el registre de bucs i empreses navilieres, i aquest certificat té una vigència de cinc anys. Recordi que s’ha de sol·licitar la renovació d’aquest document amb tres mesos d’antelació a la data de caducitat, ja que l’administració podria donar l’embarcació de baixa per ofici.

BAIXA DE BANDERA

La baixa de bandera és l’acte administratiu pel qual una embarcació es dóna de baixa en el Registre Marítim del país on enarbora la bandera. Aquest acte pot ser sol·licitat per diversos motius, entre ells, la instal·lació fixa a terra per motius de decoració, el desballestament, un sinistre, o l’exportació a un altre país.

D’altra banda, una embarcació mai podrà tenir dues banderes a l’hora, pel que serà un requisit imprescindible per abanderar una embarcació en un altre país haver sol·licitat prèviament la baixa de bandera en el país d’origen.

DESPATX DE ROL

El rol és el llibre dels bucs, obligatori per a totes les embarcacions, a excepció de les que tenen llista setena, els velers de competició, les de menys de 6 metres i a les embarcacions de llista sexta sense tripulació professional. El despatx del rol justifica que el vaixell compleix amb els requisits legals exigits per exercir la navegació.