Tornar a > Escola nàutica

QUADRE SINÒPTIC DE TÍTOLS NÀUTICS

Des d’aquesta pàgina web volem ajudar-lo mitjançant aquest esquema gràfic a trobar tota la informació sintetitzada de les atribucions que tenen totes les titulacions per a embarcacions d’esbarjo.

INFORMACIÓ SINÒPTICA SOBRE TOTS ELS TÍTOLS NAUTICOESPORTIUS

TITULACIÓ ATRIBUCIONS
LÍMIT DE POTÈNCIA LÍMIT D´ESLORA LÍMIT GEOGRÀFIC
Navegació sense títol 11,26 kW  (15,30 Cv) 5 m (motor)
6 m (vela)
Fins a 2 milles, en qualsevol direcció, d’un recer o platja accessible. (solament navegació diürna)
Autorització federativa de Patró de moto nàutica C 2 (PMNC) Motos nàutiques fins a 40,48 kW (55 CV) _ _
Patró de moto nàutica B (PMNB) Inferior a 80,96 kW (110 CV) _ _
Patró de moto nàutica A (PMNA) Sense límit _ _
Autorització federativa “Titulin” Fins a 40KW (54,38 CV) 6 m Zones específiques delimitades per Capitania Marítima (solament navegació diürna)
 
Llicència de navegació
Potència adequada al tipus d’embarcació. També pot governar motos nàutiques fins a 40,48 kw (55 CV) 6 m Fins a 2 milles, en qualsevol direcció, d’un recer o platja accessible. (solament navegació diürna)
Patró de navegació bàsica (PNB) Potència adequada al tipus d’embarcació. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència. 8 m (motor)
8 m (vela)
Fins a 5 milles, en qualsevol direcció, d’un recer o platja accessible
Patró d’embarcacions d’esbarjo bàsic (PEE) Potència adequada al tipus d’embarcació. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència. 15 m (motor i vela) Fins a una línia paral·lela a la costa traçada a 12 milles. S’autoritza la navegació interinsular a Balears i Canàries
Patró d’embarcacions d’esbarjo habilitat a Balears (PEE) Potència adequada al tipus d’embarcació. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència. 24 m (motor i vela) Fins a una línia paral·lela a la costa traçada a 12 milles. S’autoritza la navegació interinsular a Balears i Canàries i entre la península ibèrica i les Illes Balears
Patró de iot (PI)
(Cal estar en possessió del títol de PEE)
Potència adequada al tipus d’embarcació. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència. 24 m (motor i vela) Fins a una línia paral·lela a la costa traçada a 150 milles.
Capità de iot (CI)
(Cal estar en possessió del títol de PI)
Qualsevol potència. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència. Qualsevol eslora (motor i vela) Sense límit
Descarregar PDF
Gestoría, gestoría náutica, gestor náutico, gestor, gestor embarcaciones, gestión de embarcaciones, embarcación, embarcaciones, inspección, inspección embarcaciones, itv, itv naval, itv embarcaciones, itv barcos, barcos, legalización motores, matricula, matricula barco, matricula embarcación, matriculación embarcaciones, abanderamiento, inscripción embarcación, cambio de propiedad, contrato embarcaciones, contrato, contrato barco, contrato compra-venta, cambio nombre barco, certificado, certificado barco, certificado navegabilidad, permiso navegación, hoja de asiento, hoja de registro marítimo, hoja de registro, rol, rol navegación, licencia, licencia de navegación, permiso de navegación, certificado navegación, enrolar, leb, licencia de barco, licencia de estación de barco, mmsi, capitanía, capitanía marítima, material seguridad, leasing, cancelación leasing, tarifa portuaria, tarifa t0, registro de buques, tasa, tasa 085, tasa inscripción, moto náutica, moto acuática, Seguro, seguro náutico, seguro barco, seguro embarcaciones, seguro barato, seguro regatas, seguro esquiador, seguro de pesca, metropolis, axa, mapfre, reale, alliance, Eslora, manga, puntal, proa, popa, estribor, babor, francobordo, obra viva, obra muerta, codaste, varador, varadero, amarre, bengalas de mano, chaleco salvavidas, material pirotécnico, vhf, vhf portátil, dsc, gps, gps náutico, sonda, corredera, compás, camarote, fueraborda, intraborda, bandera, embarcación auxiliar, carta náutica, derrotero, mareas, anuario mareas, Titulo, titulo náutico, titulaciones náuticas, titulin, autorización, autorización federativa, federación motonáutica, patrón, patrón básico, patrón navegación básica, patrón recreo, patrón yate, capitán yate, capitán barco, patrón barco, patrón moto a, patrón moto b, patrón moto c, per, pnb, capitanes, patrones, examen patrón, examen titulin, convalidación titulo náutico, practicas yate, prácticas barco, prácticas navegación, teórico, examen teórico, examen per, examen pnb, seguridad, reglamentos, reglamentos y señales, balizamiento, navegación, cartas de navegación, tecnología naval, marítimo, nomenclatura, nomenclatura náutica, licencia de navegación